Poesia, Xabier Leteri omen egiteko

Martxan da Xabier Lete Nazioarteko IV Poesia Lehiaketa, Lete zenaren omenez Gipuzkoako Foru Aldundiak antolatzen duen poesia-lehiaketa. Parte hartu nahi dutenek abenduaren 15era arte bidal ditzakete beren lanak.

xabier_lete_2

Gipuzkoako Foru Aldundiak laugarrenez antolatu du Xabier Lete Nazioarteko Poesia Lehiaketa. Parte-hartzaileek abenduaren 15era arte bidal ditzakete beren lanak, eta datorren urteko martxoan jakinaraziko da nork irabazi duen. Sari bat emango da, eta saridunaren lana propio sortutako bilduma batean kaleratuko.

Jarraian, lehiaketaren oinarriak, osorik:

PARTE HARTZAILEAK

Nahi duten idazle guztiek har dezakete parte, edozein leku eta nazionalitatekoak, lan bat edo gehiago aurkeztuz. Ezin izango dute lanik aurkeztu sari honen aurreko edizioetan sarituak

OBREN BETEBEHARRAK

  • Lanak gai, neurri eta errima librekoak izango dira eta 500 lerro izan beharko dute gutxienez.
  • Lanak, euskaraz, originalak eta argitaratu gabeak izan beharko dute. Nolanahi ere, aldizkarietan, antologietan edo sarean argitaratu diren poema bildumak ere onartuko dira, beti ere bilduma horien ehuneko hamarra (%10) baino gutxiago atera bada argitara. Lehiaketa honetara aurkeztu ondoren eta saria publiko egin aurretik alderdi hauetakoren batean aldaketaren bat gertatuko balitz, egilea behartuta dago antolatzaileei jakinaraztera.
  • Ez dira onartuko beste hizkuntza batetik itzulitako lanak.

AURKEZTEKO EPEA ETA LEKUA

  • Epea: obrak aurkezteko epea 2017ko abenduaren 15 arte izango da.
  • Aurkezteko modua:

– Lanaren 5 ale aurkeztu behar dira.

– Lanak, grapatuta edo behar bezala koadernatuta aurkeztu beharko dira, DIN-A4 formatuan, idazmakinaz edo ordenagailuan idatzita, espazio bikoitzean eta orriaren alde batetik bakarrik.

– Orriak zenbakituta egotea komeni da.

– Ale guztietan lanaren izenburua eta egilearen ezizena jarri behar dira.

– Lanaren bost aleekin batera kartazal itxi bat atxiki beharko da, kanpoko aldean lanaren izenburua eta egilearen ezizena duela. Barruan honako datu eta dokumentuak: egilearen izen-abizenak, helbidea, harremanetarako telefonoa, helbide elektronikoa, NA edo pasaportearen fotokopia, eta ohar bio-bibliografiko laburra.

– Lanaren bost aleak eta kartazal itxia beste kartazal baten sartuko dira, kanpokaldean honakoa jarri beharko delarik nahitaez: «Xabier Lete Euskarazko Nazioarteko IV. Poesia Sarirako 2017».

– Lanak, helbide honetara bidaliko dira: Koldo Mitxelena Kulturunea, Urdaneta Kalea 9, 20006 Donostia, edo Gipuzkoako Foru Aldundiaren erregistro bulego propio nahiz itunduetan aurkeztu ahal izango dira, administrazio Publikoen prozedura administratibo komunari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legeko 16.4 artikuluan xedatutako beste edozein bide baztertu gabe.

  • Ez dira inola ere onartuko posta elektronikoz bidalitako lanak.

SARIA

Sari bakarra egongo da, 12.000 euro gordinekoa, eta likidazioa indarrean dagoen zerga alorreko legeriaren arabera egingo da. Horrez gain, irabazleari garaikur artistiko bat emango zaio.

EPAIMAHAIA

Saria lehiakortasun erregimenean emango da. Horretarako Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirol Departamentuko foru diputatuak izendatuko du Epaimahai bat, epaimahai hori literaturan adituak diren pertsonek osatuko dute. Epaimahai kideak zeintzuk izango diren jendaurrean jakinaraziko da eta Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da.

SARIA EMATEA

Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirol Departamentuko foru diputatuak, Epaimahaiaren proposamena kontuan hartuz, deialdia ebatziko du, eta betegabekotzat deklaratu ahal izango du. Sariaren irabazlea 2018ko martxoan jakinaraziko da publikoki. Erabakia apelaezina izango da.

SARITUTAKO OBRAREN ARGITALPENA

Saritutako obra poesian espezializatutako argitaletxe ospetsu batek argitaratuko du, edizio zaindu batean. Xabier Leteren obra eta oroimenaren garrantzia kontuan izanik, sari honen edizio desberdinetan saritutako lanak argitaratzeko bereziki sortu den bilduman argitaratuko da.

SARITUTAKO EGILEAREN ESKUBIDEAK

Saria jasotzen duen egileak, eskubidea du:

a) Bere obraren 100 ale hartzeko.

b) Sariari dagokion diru-kopurua jasotzeko, horrekin bai imprimaketaren eta bai prozesu digitalean edo/eta Interneten bitartez argitaratzearen jabetza eskubideak beteta geldituko direlarik.

c) Sariaren garaikurra den artelana jasotzeko, Jose Ramon Anda eskultoreak egina dena.

SARITUTAKO EGILEAREN BETEBEHARRAK

Saritutako egileak honako konpromiso hauek hartzen ditu bere gain:

a) Saria jakinarazten denetik hamabost eguneko gehieneko epean saritutako obra bere eduki osoan euskarri informatikoan antolatzaileei eskuratzea.

b) Geroko edozein ediziotan, obrak saria lortu duela aipatu eta azpimarratzea, honako indikazioarekin: «Xabier Lete Nazioarteko IV. Poesia Saria 2017».

c) Apirilaren 12ko 1/1996 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Jabetza Intelektualari buruzko Legearen Testu Bateratuaren arabera beharrezkoak diren jabetza intelektualaren eskubideak lagatzea sariaren ondorioz egingo den argitalpenarentzat soilik.

PARTE HARTZEA, INTERPRETAZIOA ETA BESTELAKOAK

  • Sari honetan parte hartzeak oinarri hauek bere osotasunean onartzen direla esan nahi du.
  • Oinarri hauen interpretazioari buruz sor litekeen edozein zalantza Gipuzkoako Foru Aldundiak ebatziko du, bere Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirol Departamentuaren bitartez.
  • Epaimahaiak ebatziko du irizpide literarioekin soilik, aipatuak izan ez diren alderdi guztiak.
  • Sarituak izan ez diren jatorrizko lanak ez zaizkie egileei itzuliko eta suntsitu egingo dira.
This entry was posted in Albisteak. Bookmark the permalink.

Comments are closed.