Eskatu ez dudana

Ez dizuet eskatu testurik
ez kantarik
ez inperatiborik,
ez negarrik
ez gerrarik
ez errurik,

 

Ez dizuet eskatu iraganik
ez albisterik
ez azalpenik,
ez radarrik
ez aukerarik
ez neurririk.

 

Baina
testu
kanta
inperatibo

 

negar
gerra
erru

 

iragan
albiste
azalpen

 

radar
aukera
neurriekin
inbaditzen nauzue.

 

Eskatu dizuedana baino gehiago,
ikusi nahi dudana baino gehiago,
entzun nahi dudana baino gehiago,
sentitu nahi dudana baino gehiago,
sinestu nahi dudana baino gehiago,
desiatu nahi dudana baino gehiago,
aukeratu nahi dudana baino gehiago.

 

Askoz gehiagorekin zatozte,
eta ez dut behar,
ez dut nahi.

 

sitsek.com

This entry was posted in Komunitatea. Bookmark the permalink.

Comments are closed.